AKO FenceControl (basis)


    GRATIS app voor uw mobiele telefoon|weergave van de spanning op de afrastering en van de voedingsspanning|Aan-/Uitschakelen van het bewaakte 9 of 12 Volt-schrikdraadapparaat (als het schrikdraadapparaat en de controle-unit via dezelfde stroomvoorziening w