AKO MOBILPOWER SAVANNE 2000


    12 volt-apparaat met hoog uitgangsvermogen voor normale afrasteringssystemen, ook met sterkere begroeiing